Kvalitet & miljö - Putsa

Kvalitet & miljö

 MG 9246

För att alltid ge dig som kund högsta kvalitet utbildar vi kontinuerligt vår personal inom bland annat ämnena teknisk kompetens, kundvård, miljökunskap och kvalitetssäkring. För oss på Putsa är integritet ett honnörsord och vår verksamhet skall alltid präglas av effektivitet och god service.

Vi har dessutom regelbunden uppföljning av våra uppdrag för att kunna säkerställa den utlovade höga kvalitetsnivån. Om du som kund har några speciella önskemål är vi givetvis lyhörda och flexibla för detta. Vi vill ha en nära dialog med dig som kund - allt för att kunna uppfylla dina krav och behov.