Almega - Putsa

Almega Serviceföretagen

Putsa är medlem i Almega Serviceföretagen. Almega Serviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom städ-, Facility Management, - hemservice- och sanering. Almega Serviceföretagen finns inom ramen för Almega Tjänsteförbunden och organiserar branscherna: 

• Almega FM-företagen

• Almega Hemserviceföretagen

• Almega Saneringsföretagen

• Almega Städföretagen och Almega Fönsterputsföretagen 

Branscherna har som huvudsaklig affärsidé att utföra städ-, sanerings- och hemservice gentemot privat och offentlig verksamhet. Almega Serviceföretagens medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Almega Serviceföretagens hemsida

SFRO