Hjälp Putsa att bli ännu bättre - Putsa

Delta i Putsas kundundersökning

Delta i vår kundundersökning. Vi arbetar ständigt för att utveckla oss själva och våra tjänster för att bli ännu lite bättre för våra kunder. Som ett led i detta arbete så genomför vi en marknadsundersökning bland våra befintliga kunder och bland dem som ännu inte är kunder hos oss. Vi vore tacksamma om du ville delta och hjälpa oss att utveckla vår verksamhet.

Tack för ditt deltagande!